509 363 819
 renomabiuro@wp.pl

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt.

Usługa obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • reprezentowanie podatnika przed US i ZUS Podatników VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT).

Informacje ogólne:

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

ZaletyWady
Prosta księgowośćBrak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
Przy niskich kosztach – możliwość uzyskania korzyści podatkowych w porównaniu z zasadami ogólnymiBrak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

kontakt

Usługi