509 363 819
 renomabiuro@wp.pl

cennik

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z klientem i zależą od:

  • Rodzaju prowadzonej księgowości (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe) i formy prawnej( działalność gospodarcza, spółka cywilna, komandytowa, partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • Rozmiaru i specyfiki prowadzonej działalności.
  • Miesięcznej ilości dokumentów przeznaczonych do ewidencji.
  • Ilości zatrudnionych osób w firmie.

kontakt

Usługi