509 363 819
 renomabiuro@wp.pl

kadry i płace

Sprawna obsługa płacowa i kadrowa wpływa korzystnie nie tylko na przejrzystość firmy. Przyczynia się również do tego, że poprawie ulegają relacje zatrudnionych z ich szefami. Gdy nie ma opóźnień, a wyliczone wynagrodzenia są zgodne z obliczeniami zatrudnionych, nie ma również najczęstszej przyczyny nieporozumień, do jakich dochodzi w miejscu pracy. Zewnętrzna obsługa kadrowa Gliwice stosowana jako alternatywa dla prowadzenia tego rodzaju działań w firmie ma i tę zaletę, że odpowiada za nią profesjonalista. Pracodawca, który często nie ma odpowiedniego wykształcenia i nie jest w stanie nadążać za zachodzącymi w prawie zmianami, może ten czas przeznaczyć na robienie biznesu.

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z pracownikami (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, itp),
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych,
 • obsługa kontroli ZUS.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • prowadzenie indywidualnych kart podatkowych pracowników,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych dokumentów rozliczeniowych,
 • obliczanie i sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • obliczanie i sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek (PIT-4R),
 • obliczanie i sporządzanie rocznej deklaracji o podatku zryczałtowanym (PIT-8AR),
 • sporządzanie deklaracji PFRON.

kontakt

Usługi