509 363 819
 renomabiuro@wp.pl

podatkowa książka przychodów i rozchodów

Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest możliwe do wykonania nawet, gdy nie ma się wykształcenia ekonomicznego. Należy jednak liczyć się z tym, że zarówno czynność ta, jak i sporządzanie deklaracji podatkowych Gliwice zajmuje znacznie więcej czasu niż ma przedsiębiorca. Próby szybkiego wywiązania się z tego obowiązku są przy tym szczególnie niebezpieczne i niejednokrotnie prowadzą do pomyłek, które mogą mieć określone skutki prawne, oczywiści negatywne dla firmy jako całości. Dlatego mając na uwadze powyższe jak równie to, iż służby skarbowe, uszczelniając system podatkowy, nakładają coraz więcej obowiązków na przedsiębiorców, skorzystanie z usług eksperta z odpowiednią wiedzą i wsparciem technicznym, nie jest wcale rozwiązaniem drogim, a klient zyskuje przy tym nie tylko finansowo. Znacznie ważniejsze wydaje się odzyskanie przez niego czasu, który może przeznaczyć na dalszy rozwój firmy oraz życie prywatne i rodzinne.

Usługa obejmuje:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań GUS, NBP i INTRASTAT,
 • reprezentowanie podatnika przed instytucjami administracyjnymi (US, ZUS, GUS, PFRON) i instytucjami finansowymi (banki, firmy leasingowe) Podatników VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT (zakup, import, WNT, sprzedaż, WDT, export),
 • obliczanie podatku VAT,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji VAT 7 do urzędów,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji VAT-UE do urzędów.

Informacje ogólne:

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów będą mogli prowadzić w roku 2012 r. ci rozliczający się wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%) lub 19% podatkiem liniowym podatnicy PIT (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółdzielnie socjalne), którzy w 2011 r. uzyskali mniej niż 5.293.440,- zł (1.200.000,- euro x 4,4112 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych( w 2011 roku wynosi 4 784 400 zł).

Zalety Wady
Możliwość odliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów a przy wysokich kosztach, możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowym. Konieczność regularnego zapisywania w księdze operacji gospodarczych i sporządzania rejestrów oraz znajomość zmieniających się przepisów.
Brak obowiązku zapłaty podatku w przypadku braku dochodów, prawo dokonywania odliczeń od dochodu i od podatku, potrącania straty podatkowej z lat poprzednich. Rozbudowane obowiązki ewidencyjne, bardziej skomplikowane zasady prowadzenia dokumentacji podatkowej.

kontakt

Usługi